ประวัติวัดเกตุการาม

ตามศิลาจารึก วัดเกตุการามได้สร้างเมื่อสมัยกษัตริย์ราชวงค์มังรายพญาสามฝั่งแกน พระราชบิดาของพญาติโลกราช ชื่อเดิมคือวัดสระเกษ พญาสามฝั่งแกนโปรดฯให้พระยาเมือง พระยาคำ และพระยาลือ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1971 ภายในวัดมีพระเจดีย์เกศแก้วจุฬามณี ซึ่งเป็นที่สักการะของชุมชน เป็นจีดีย์บูชาโดยผู้ที่เกิดในปีของสุนัขตามราศีจีน พระเจดีย์เกศแก้วจุฬามณี เป็นเจดีย์ ประธานทรงระฆังแบบล้านนา ซึ่งจำลองจากพระเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาว์ดึงส์ เพื่อให้สาธุชนได้สัการะ ฐานเจดีย์เป็นรูปสี่เหลี่ยวแบบย่อเก็จ มีซุ้มจระนำประดิษฐานองค์พระทั้งสี่ทิศ ส่วนบนตั้งแต่ปากระฆังถึงปลียอดประดับด้วยทองจังโกดุนลาย โดยรอบมีเจดีย์บริวารทั้งสี่มุม

นอกนั้นมีพระวิหารที่หาดูได้ยาก เป็นอาคารที่สร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน 9 ห้อง มีเสาคู่ในรองรับหลังคาหน้าจั่ว และเสาคู่นอกรับแนวหลังคา ปีกนกย่อเก็จ สามตอน ในแนวตะวันออก-ตก หน้าบันประดับลวดลายแกะสลักลายพรรณพฤกษา ปิดทองนาคะตัน เป็นไม้แกะสลักลวดลายเครือเถาบัวหัวเสาประดับด้วยแก้วอังวะ ตัวเสามีลายทอง หางหงส์ ประดับด้วยไม้เป็นรูปนาคลำยอง ประดับด้วยแก้วอังวะ ลงรักปิดทอง มีประตูทางเข้าสามทาง หลังคาทรงจั่ว เรียงซ้อนกัน 5 ชั้น 2 ตับ และเนื่องด้วย ชุมชนอยู่ในย่านการค้าเก่าของชาวจีนที่ตั้งอยู่ริมน้ำปิง สิ่งก่อสร้างในยุคหลังที่ได้บูรณะขึ้น จึงมีศิลปะจีนปนอยู่

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.