เหรียญพระพุทธโกศัย รุ่นหลวงพ่อแก้วแผ่เมตตา

฿ 1,500.00

ให้เช่าเหรียญพระพุทธโกศัย พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองแพร่ ประดิษฐานอยู่ที่ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ แผ่เมตตาโดยหลวงพ่อแก้ว หลวงพ่อแก้ว หรือครูบาแก้ว อินทจกโก วัดเขื่อนคำลือ สโมสรไลออนส์แพร่สร้าง

มีสินค้าอยู่ 1

รหัสสินค้า: AM227 หมวดหมู่: ,

รายละเอียดเพิ่มเติม

ให้เช่าเหรียญพระพุทธโกศัย พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองแพร่ ประดิษฐานอยู่ที่ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ แผ่เมตตาโดยหลวงพ่อแก้ว หลวงพ่อแก้ว หรือครูบาแก้ว อินทจกโก วัดเขื่อนคำลือ สโมสรไลออนส์แพร่สร้าง

คาถาบูชาพระพุทธโกศัย

สำหรับคำไหว้พระพุทธโกศัย ว่า “นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ” (กล่าว 3 จบ)

” อะยัมปิโข พุทธะโกเสยยะสิริชะยะมะหาสักกะนะมุนี โกเสยยะนะตะวัสสะ ธะชัง ภัตวา สัมภาวิโต โกเสยยะนาคะรานัง สิริมังคะละปาทาราเม อุโปสะถาคาเร ปะติฏฐิโต อิมะเนวาหัง สิระสา นะมามิ เอตัสสานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุเต”

คำแปล พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี พระองค์แม้นี้แล พุทธบริษัททั้งหลาย พากันยกย่องว่าเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองแพร่ ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ข้าพเจ้าขอนมัสการพระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนีนี้แล ด้วยเศียรเกล้า ด้วยอานุภาพของพระพุทธโกศัยนี้ ขอความสุขสวัสดีปลอดภัยทั้งหลาย จงบังเกิดแก่ข้าพเจ้าในกาลทุกเมื่อเทอญ