หลวงพ่อแพ เขมังกโร

หลวงพ่อแพ เขมังกโร เป็นชาว จ.สิงห์บุรี โดยกำเนิด ซึ่งเป็นดินแดนแห่งวีรชนคนกล้า “ชาวบ้านบางระจัน” อันลือลั่นในประวัติศาสตร์ของชาติไทย

ท่านมีนามเดิมว่า “แพ ใจมั่นคง” ชาตะเมื่อวันจันทร์ที่ ๑ มกราคม ๒๔๔๘ ณ บ้านสวนกล้วย ต.พิกุลทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี เป็นบุตรของนายเทียน และนางหน่าย ใจมั่นคง เมื่ออายุได้ ๘ เดือน มารดาผู้ให้กำเนิดได้ถึงแก่กรรม นายบุญ และนางเพียร ขำวิบูลย์ ซึ่งมีศักดิ์เป็นอา ได้ขอด.ช.แพ จากนายเทียน บิดาบังเกิดเกล้า มาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรม

พ.ศ. ๒๔๖๓ ด.ช.แพ อายุ ๑๖ ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดพิกุลทอง ต.พิกุลทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี โดยมี พระอธิการพันธ์ จันทสโร เจ้าอาวาสวัดพิกุลทอง เป็นพระอุปัชฌาย์ หลังจากนั้นท่านได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดชนะสงคราม กรุงเทพฯ ศึกษาภาษาบาลีไวยากรณ์ จนสอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค

พ.ศ.๒๔๖๙ สามเณรแพ มีอายุครบ ๒๑ ปีบริบูรณ์ ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ วัดพิกุลทอง โดยมี พระมงคลทิพยมุนี (มุ้ย) เจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส กรุงเทพฯ เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับฉายาว่า “เขมังกโร” แปลว่า “ผู้ทำความเกษม”

ภายหลังอุปสมบทแล้ว พระภิกษุแพ ได้กลับมาจำพรรษาที่วัดชนะสงคราม เช่นเดิม

พ.ศ.๒๔๗๐ พระภิกษุแพ สอบเปรียญธรรมได้ ๔ ประโยค และได้หยุดการศึกษาด้านปริยัติธรรม เนื่องจากมีปัญหาด้านสายตา ที่ต้องใช้ในการอ่านตำรับตำรา

หลังจากนั้น ท่านได้เริ่มหันมาศึกษาแนวทางปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน และวิชาไสยเวท โดยได้ฝากตัวเป็นศิษย์ของ พระครูใบฎีกาเกลี้ยง วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ และ หลวงปู่ศรี วัดพระปรางค์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี โดยท่านได้ศึกษาจนเจนจบ และมีความเชี่ยวชาญชำนาญทางนี้มาก

พ.ศ.๒๔๗๔ หลวงพ่อแพ อายุ ๒๖ ปี ได้รับนิมนต์ให้มาเป็นเจ้าอาวาส วัดพิกุลทอง แทนเจ้าอาวาสรูปเดิม ที่ลาสิกขา

ท่านได้พัฒนาวัดพิกุลทองให้เจริญรุ่งเรืองในทุกด้าน ดังปรากฏในทุกวันนี้

สำหรับตำแหน่งหน้าที่การงานสำคัญที่ท่านได้รับ คือ พ.ศ.๒๔๘๓ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาย์ พ.ศ.๒๔๘๔ เป็นพระครูสัญญาบัตรในนาม “พระครูศรีพรหมโสภิต” พ.ศ.๒๕๓๙ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นกรณีพิเศษ เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมในนาม “พระธรรมมุนี ฯลฯ

ตลอดชีวิตของหลวงพ่อแพ ท่านได้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคมอย่างอเนกอนันต์ และได้อุทิศเวลาส่วนใหญ่ให้แก่ชาวบ้านผู้เดือดร้อน หรือตกทุกข์ได้ยากตลอดมา เปรียบเสมือนร่มโพธิ์ร่มไทรของประชาชนทั่วไป จวบจนท่านมรณภาพเมื่อวันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ สิริอายุ ๙๔ ปี พรรษา ๗๓

ทีมา คมชัดลึก (ปกิณกะพระเครื่อง โดยไพศาล ถิระศุภะ)

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.