เหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอม ปี 05 รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์

฿ 5,500.00

เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม – ให้เช่าเหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม (รุ่นสุดท้าย) นครปฐม พิมพ์นิยม ปี 05 กระหลั่ยทอง รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ หายากมากๆ

มีสินค้าอยู่ 1

รายละเอียดเพิ่มเติม

เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม – ร้านป๊ะป๋าอามูเลทให้เช่าเหรียญเสมา หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม หรือ พระราชธรรมาภรณ์ จนฺทสุวณฺโณ จ. นครปฐม ปี 05 รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ กระหลั่ยทอง หายากมากๆ สภาพเหรียญสวยงามมาก

หลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอม เป็นพระเถระผู้ทรงคุณูปการแก่วงการพระพุทธศาสนา ท่านเป็นทั้งพระนักพัฒนา พระปฏิบัติ มีเมตตาธรรม ต่อประชาชนทั่วไป และหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอม ท่านยังเคร่งครัดในพระธรรมวินัยอย่างมาก ความรู้ด้านวิชา คาถาอาคมของท่านก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าใคร ดังนั้นพระเครื่องของหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอม จึงเป็นที่ต้องการของนักสะสม ด้วยพุทธคุณ และประสบการณ์ของผู้ครอบครองพกพาได้เป็นที่ประจักษ์ในวงกว้าง ว่าวัตถุมงคลของท่านยอดเยี่ยมด้านคงกระพันชาตรี เปี่ยมด้วยเมตตามหานิยมนักแล

คาถาบูชา หลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอม

นะโม 3 จบ
จันทะสุวัณโณ มะหาเถโร ปูริตะปาระมี
โพธิสัตโต ปะฐะมะนะคะระเทโว
หิตะสุขะชะนะโก เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
ภะวะตุเม สัพพะมังคะลัง
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อุชุปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ญายะปฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สามีจิปฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสสะ ยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย
อัญชะลีกะระนีโย อะนุตตะรัง ปุญญะเขตตัง โลกัสสาติ

คาถาหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอม

คาถาภาวนาองค์พระและเหรียญ
“สัตถา เทวะ มนุสสานัง พุทโธ ภควา ติ”

พระคาถาแคล้วคลาด(หลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอม)

นโม 3 จบ
พุทธแคล้วคลาด
ธรรมะแคล้วคลาด
สังฆะแคล้วคลาด
กำแพงแก้วทั้งแปดทิศ
ปกป้องภัยพิบัติทั้งปวง
ชัยยะ ชัยยะ ชัยชนะต้องเป็นของกู