พระเครื่อง

พระเครื่องไม่ว่ากรุไหนวัดไหนก็ตามย่อมมีอำนาจลึกลับอภินิหารอยู่ในพระเครื่องเสมอ การนับถือบูชาพระเครื่องนั้นเป็นของมีเหตุ มีผลและมีหลักที่ควรเชื่อถือได้ เพราะพระเครื่องนั้นองค์ผู้สร้างได้ประจุไว้ด้วยพลังอำนาจของดวงจิตอันแก่กล้า เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เห็นว่าพระเครื่องนั้นเป็นของมีจริงและมูลเหตุความเจริญของพระพุทธศาสนาก็จะรู้ได้จากวัตถุที่พบนั่นเอง ดังนั้นการสร้างพระเครื่องของพระเกจิอาจารย์ก็เพื่อที่จะสืบเอาพระพุทธศาสนา มิใช่มุ่งหมายให้สาธุชนนำเอาไปใช้ในทางที่ผิด

การนับถือพระเครื่องนั้นเป็นทางของสาธุชนคนดีที่มีศีลก็ย่อมก่อให้เกิดพลังทางจิต และความเชื่อมั่นย่อมส่งผลให้ในทางที่ปรารถนาต้องการ และสามารถก่อให้เกิดอภินิหารคุ้มครองรักษาให้พ้นจากอันตรายต่างๆ มาได้เสมอ จึงกล่าวได้ว่า พระเครื่อง และเครื่องรางของขลังนั้นมีประโยชน์แก่สาธุชนคนดีเท่านั้น ที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของอำนาจจิตให้ไปประสบซึ่งความสุข ความเจริญยิ่งๆ ขึ้น นอกจากนี้แล้วพระเครื่องยังเป็นที่พึ่งปราการสุดท้ายของพุทธศาสนิกชนให้เข้าถึงหลักธรรมของพระพุทธองค์ได้เป็นอย่างดียิ่ง

ดังนั้น ท่านทั้งหลายที่มีของดีแล้วก็ขอให้ใช้ในทางที่ถูกต้อง และเป็นประโยชน์แก่ตัวท่าน รวมทั้งเพื่อนมนุษย์ให้มากที่สุด และจงพยายามสร้างความดีไว้เสมอ ผลกรรมดีก็จะตอบสนองท่านในภายหลัง เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม

ร้านป๊ะป๋าอามูเลท พระเครื่อง เชียงใหม่ ให้เช่าบูชาพระเครื่องแท้ ซึ่งเป็นพระกรุ พระเก่า เหรียญดังยอดนิยม สนใจ โทร. 085-0396909 สำหรับรายการวัตถุมงคลทางร้านทะยอยอับเดทข้อมูลอยู่เรื่อยๆ ค่ะ

Showing 1–16 of 85 results